1

Jak będzie wyglądać koniec świata – czy w ogóle można go przewidzieć?

Temat końca świata rozgrzewa dyskusję naukową i religijną już od setek lat. Teorii dotyczących zgłady całej ludzkości powstało do tej pory kilkaset. Każda z nich prezentuje inny pogląd na okoliczności, które doprowadzą do całkowitego unicestwienia Ziemii i jej mieszkańców. Czy jest się czego bać? Jak będzie wyglądać koniec świata? Czy można przewidzieć apokalipsę?

Zmiany klimatyczne

W ostatnich latach dużą popularnością na temat potencjalnego końca świata cieszy się teoria postępujących zmian klimatycznych. Według specjalistów możemy aktualnie obserwować trwający od setek lat proces globalnego ocieplenia.

Koniec świata spowodowany działalnością człowieka jest uważany za jedno z najbardziej prawdopodobnych zdarzeń, do których może dojść w przeciągu najbliższych kilku tysięcy lat. Wzrost temperatur na świecie skutkuje podwyższaniem się poziomu wody we wszechoceanie. Z tego powodu kwestią czasu jest zalanie niektórych terenów, przez co wiele państw może całkowicie znaleźć się pod wodą. Najlepszym tego przykładem jest Holandia i Belgia – ich położenie sprawia, że postępujące roztapianie się lądolodu może spowodować prawdziwą katastrofę klimatyczną.

Istotnym argumentem podejmowanym przez zwolenników tej teorii są zmniejszające się zasoby wody pitnej. Braki tego typu mogą skutkować niebezpiecznymi zjawiskami geopolitycznymi. Brak słodkiej wody i żywności ma spowodować wojny i konflikty. W najmniej optymistycznej wersji świat może pogrążyć się w chaosie również ze względu na susze i pożary, które mogą strawić część najbardziej narażonych terenów. Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądać koniec świata, jednak teoria klimatyczna jest poparta dokładnymi badaniami i wyliczeniami.

Nie od dziś wiadomo, że działalność człowieka przyczynia się do dewastacji środowiska naturalnego. Fakt ten, w połączeniu z brakiem możliwości zaludnienia innej planety w przyszłości, może być realną przyczyną końca świata.

Ocieplenie klimatu

Źródło: Pexels

Bunt robotów

Kolejna teoria dotycząca tego, jak może wyglądać koniec świata, jest związana z innym rodzajem działalności człowieka. Mowa tu o postępującym rozwoju technologicznym i stopniowym przejmowaniu władzy przez inteligentne oprogramowania oraz roboty. Wizja ta staje się bardziej prawdopodobna, jeśli weźmiemy pod uwagę skok technologiczny, który doprowadził do powstania rozwiniętych narzędzi zdolnych do podejmowania samodzielnych decyzji.

Teoria ta nawiązuje również do klasycznych filmów science fiction, które opowiadają o technologii zdolnej do całkowitego wyeliminowania rodzaju ludzkiego. Nie ma jednoznacznych dowodów potwierdzających tę tezę. Jednak nawet wybitni naukowcy tacy jak Stephen Hawking, wskazywali na zagrożenie związane z działalnością sztucznej inteligencji. Postępy naukowe są z jednej strony ogromną szansą na poprawę efektywności wielu dziedzin życia człowieka. Jednak są też związane z realnym ryzykiem.

Nie wiemy do czego mogą być zdolne wysoko rozwinięte roboty – przepowiednie o końcu świata rodem z „Terminatora” intrygują wielu specjalistów już od wielu lat. Jedno jest pewne – nie należy lekceważyć postępu technologicznego, ponieważ wiąże się z nim również ogromne niebezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców planety Ziemii.

Uderzenie asteroidy

Jeszcze kilka lat temu eksplorowanie kosmosu było wyłącznie jednym z motywów poczytnych książek science fiction. Rozwój technologii sprawił, że ludzkość jest zdolna nie tylko do odbywania podróży na Księżyc, ale też badania planet znacznie odległych od Ziemii.

Ogrom kosmosu i wydarzenia, jakie cyklicznie mają miejsce w pobliżu Układu Słonecznego, pozwalają stwierdzić że ryzyko uderzenia asteroidy w naszą planetę jest realne. Zapobiegnięcie takiemu wydarzeniu będzie najprawdopodobniej niemożliwe. Biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, zwolennicy tej teorii twierdzą, że to właśnie kolejny „Wielki Wybuch” doprowadzi do całkowitej zagłady ludzkości.

Nie od dziś wiadomo, że sytuacje takie zdarzały się już w przeszłości – świadczą o tym chociażby ogromne kratery, które są pozostałością po uderzeniach asteroid sprzed wielu milionów lat. Jedyną nadzieją jest szczegółowa obserwacja trajektorii poruszania się obiektów tego typu i liczenie na to, że w najbliższej przyszłości żaden z nich nie znajdzie się na kursie zmierzającym w kierunku naszej planety.

Kosmos

Źródło: Pexels

Wybuch superwulkanu

Ostatnie miejsce w naszym zestawieniu przypadło teorii mówiącej o tym, że bezpośrednią przyczyną zagłady ludzkości będzie wybuch superwulkanu. Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że erupcja uśpionego olbrzyma jest ogromnym niebezpieczeństwem dla okolicznych miast i wiosek.

Z tego powodu coraz większą uwagę poświęca się Yellowstone, na terenie którego znajduje się superwulkan mogący doprowadzić do kolosalnych zniszczeń na całej kuli ziemskiej. Ryzyko jest związane nie tylko z bezpośrednią erupcją, ale też jej potencjalnymi skutkami. Wśród nich wyróżnia się między innymi emisję do otoczenia szkodliwych pyłów i gazów, które mogą skutkować całkowitą zmianą klimatu i dewastacją flory oraz fauny. S

uperwulkan Yellowstone na charakter aktywnego, a zgodnie z obliczeniami naukowców istnieje ryzyko jego erupcji w przeciągu kilkudziesięciu tysięcy lat. Nieznana jest dokładna data takiego wydarzenia, jednak jedno jest pewne – wybuch Yellowstone będzie ogromnym zagrożeniem dla całej Ziemii, niezależnie od skali intensywności tego wydarzenia.

Apokalipsa, czyli religijny koniec świata

Większość z religii na świecie prezentuje zbliżoną wizją potencjalnego końca świata. Niezależnie od charakterystyki danego wyznania, niemal każde z nich opisuje podobne proroctwa, których skutkiem będzie całkowita zagłada ludzkości. Doniesienia te należy traktować jednak z przymrużeniem oka – w przeciwieństwie do wyżej wymienionych teorii, poglądy te opierają się wyłącznie na przekazach ustnych, pochodzących sprzed wielu tysięcy lat.

Bez wątpienia jednak temat apokalipsy funkcjonuje w niemal każdej religii na świecie. Potwierdza to tezę, że jest to motyw przewodni, który wywoływał zaciekawienie i interesował kolejne pokolenia ludzi na całym świecie już od bardzo dawna.

Jak będzie wyglądać koniec świata?

Teorie dotyczące potencjalnego końca świata są związane nie tylko z obserwowanymi zmianami klimatycznymi, ale też z charakterystyką naszej planety. Niezależnie od tego, czy bezpośrednią przyczyną zagłady ludzkości będzie bunt sztucznej inteligencji, czy wybuch superwulkanu – teorie należy traktować z pewną dozą nieufności.

Ich lekceważenie jest jednak nie na miejscu, ze względu na realne prawdopodobieństwo takiego wydarzenia w przyszłości. Czas każdej cywilizacji dobiega końca, dlatego należy rozpatrywać potencjalnego ryzyko całkowitej apokalipsy.

Gromadzenie żywności i przygotowywanie się na nadchodzący kryzys humanitarny są jednak działaniami zbyt pochopnymi. Błędem byłoby jednak lekceważenie niektórych teorii, ponieważ wbrew pozorom oparte są one na wymiernych obliczeniach i badaniach doświadczonych naukowców.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close